Aktiviteter

Aktiviteter

Hva skjer på møtene?

På medlemsmøtene er det gjerne foredrag/innlegg og deretter diskusjon om et emne knyttet til Tolkien og fantasy. Møtene starter stort sett litt over 18 og holder på ca en time, ofte litt lengre hvis det er mange spørsmål. Etter møtet går vi gjerne ut og spiser!

Hvorfor er det bare fysiske møter i Oslo?

For tiden er det dessverre bare møtevirksomhet i Oslo-området. Lokalavdelingen Mithlond – Tolkienforeningen i Bergen er for tiden hvilende og arrangerer ikke medlemsmøter. Kontakt oss hvis du ønsker å være med på å dra i gang ny aktivitet i Bergen eller å bli informert dersom virksomheten starter opp igjen!

Arthedain har som mange lært seg nye ting under pandemien. Vi holder nå mange av våre møter digitalt, eller som hybrid (både fysisk oppmøte og med digitalt sending).
Så puss palantíren din og bli med på møter digitalt !