Aktiviteter

Aktiviteter

Hva skjer på møtene?

På medlemsmøtene er det gjerne foredrag/innlegg og deretter diskusjon om et emne knyttet til Tolkien og fantasy. Møtene starter kl 1745 og avsluttes stort sett i 19-tiden. Etter møtet går vi gjerne ut og spiser!

Hvorfor er det bare møter i Oslo?

For tiden er det dessverre bare møtevirksomhet i Oslo-området. Lokalavdelingen Mithlond – Tolkienforeningen i Bergen er for tiden hvilende og arrangerer ikke medlemsmøter. Kontakt oss hvis du ønsker å være med på å dra i gang ny aktivitet i Bergen eller å bli informert dersom virksomheten starter opp igjen!