Bli medlem

Bli medlem av Arthedain!

For å melde deg inn, trenger du bare å fylle inn skjemaet under og så betale årsavgiften på 200 kr. Betalingsinformasjon får du opp når du har sendt inn skjema, og du får samme info på epost (senest innen et par dager).

Navn *

Gateadresse *

Postnummer og sted *

Fødselsår *

Epost * (Vi sender invitasjoner og nyhetsbrev via epost!)

Jeg er nytt medlem:

Angerthas er foreningens medlemsblad som man kan velge å få digitalt eller papir utgave:
Digitalt
Papir