Rådet

Sittende styre juni 2020 – mai 2021

Navn Funksjon
Vegard Ovland Leder og ansvarlig for medlemslisten
Anette Lauen Borg Redaktør for Angerthas
Per-Ole Hvatum Sekretær
Ida Marie Munkerud Økonomiansvarlig
Marie Reichelt Møteansvarlig
Kaj André Apeland Styremedlem