Velkommen til Arthedain - Norges Tolkienforening

 Forsiden

 Nytt fra Bri

 Om foreningen

 Kontakt

 Møter i Oslo

 Lenker

 EnglishMae govannen!

Hvem er vi?

Foreningen ble stiftet i Oslo høsten 1981. Formålet er å utbre interessen for og kunnskapen om den engelske forfatteren J.R.R. Tolkien (1892-1973) og hans verk.


Hva gjør vi?

Foreningens aktiviteter omfatter medlemsmøter, medlemsbladet Angerthas som kommer ut ca tre ganger årlig og et (lite) utlånsbibliotek. Sporadisk har vi også hatt salg av bøker, t-skjorter og pins.


Hvordan melder jeg meg inn?

Hvis du vil melde deg inn, gjør du det ved å betale inn kontingenten, kr. 125 som dekker ett kalenderår. Kontingenten betales til:

Arthedain — Norges Tolkienforening
Postboks 37 Blindern
0313 Oslo

Kontonummer 0540 08 82616

Skriv på blanketten/innbetalingen at det dreier seg om nytt medlemskap, og husk tydelig navn, fødselsår og adresse! Skriv gjerne på en e-postadresse også. Møteinvitasjoner og lignende sendes kun ut på epost.

Denne siden ble sist oppdatert av Anette Lauen Borg.
Tegning: Brit Ronja Allum.