Tingmøtet 2024 er avholdt

Arthedains Tingmøte 2024 er avholdt, følgende er verdt å bite seg merke i:

Valg: Følgende medlemmer er valg til å sitte i Rådet
Vegard Ovland, Rune Ulset Furberg, Ida Marie Munkerud, Marie Reichelt og Arild Knudsen.
Styret konstituerer seg selv.

Vi gjør det kjent at tidligere leder Kaj André Apeland er gjort til æresmedlem av Arthedain etter vedtak under tingmøtet 2024. Vi gratulerer! Eglerio! 

Økonomi:
Foreningens resultat 2023: 1 836,28 kr

Inntekter: 27 672,01

Medlemskap21 972,71
Salg av pins815,47
Bilettsalg julefest4 883,83

Utgifter:   25 835,73

Trykk Angerthas9 756,50
Porto Angerthas og pin 6 164,70
Postboksleie1 370,00
Utgifter julefest 4 608,98
Utgifter arrangement 1 090,00
Domener og webhotell   1 156,00
Innkjøp1 649,00
DNB-utgifter42,00