Bli medlem

Bli medlem av Arthedain!

For å melde deg inn, trenger du bare å fylle inn skjemaet under og så betale årsavgiften på 250 kr. Betalingsinformasjon får du opp når du har sendt inn skjema, og du får samme info på epost (senest innen et par dager).

NB! Fra 1. januar 2022 vil årsavgiften på medlemsskap for dem som bor i utlandet settes til 350 kr for å dekke gebyrer og porto for Angerthas!

Navn *

Gateadresse *

Postnummer og sted *

Fødselsår *

Epost * (Vi sender invitasjoner og nyhetsbrev via epost!)

Jeg er nytt medlem:

Angerthas er foreningens medlemsblad som man kan velge å få digitalt eller papir utgave:
Digitalt
Papir