Rådet

Sittende styre juni 2021 – mai 2022

Navn Funksjon
Vegard Ovland Leder 
Rune Ulset Furberg Sekretær og ansvarlig for medlemslistene
Ida Marie Munkerud Økonomiansvarlig
Marie Reichelt Møteansvarlig